0800 15 15

Uvjeti korištenja

1. Uvjeti

Posjetom web-stranici na adresi  zaninstanovi.hr pristajete na uvjete korištenja definirane u ovom dokumentu, kao i svih primjenjivih zakona i propisa. Ako se ne slažete bilo sa kojim od navedenih uvjeta, zabranjeno je koristiti ili pristupati ovoj web stranici Materijali sadržani na ovoj web stranici zaštićeni su primjenjivim Zakonom o autorskim i srodnim pravima.


2. Korištenje dokumenata sa stranice  zaninstanovi.hr

Dozvoljeno je preuzimanje materijala sa web stranice  zaninstanovi.hr isključivo za osobne potrebe. Dopuštenje korištenja za osobne potrebe ne podrazumijeva prijenos vlasništva, nego isključivo dozvolu za korištenje. Nije dopušteno:


Ova dozvola automatski prestaje važiti ako se dogodi bilo koja od gore navedenih nedopuštenih radnji. Nakon gubitka prava na korištenje sadržaja sa web stranice uslijed vršenja nedopuštenih radnji obavezni ste uništiti sve materijale preuzete sa web stranice  zaninstanovi.hr, a koje posjedujete u elektroničkom ili tiskanom obliku.

3. Točnost materijala

Materijali na zaninstanovi.hr web stranici mogu sadržavati tehničke, tipografske ili fotografske pogreške. Žanin ne jamči da su svi materijali na njegovoj web stranici točni, potpuni ili aktualni. Žanin može u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave izmijeniti materijale koji se nalaze na svojoj internetskoj stranici. Međutim, ovime se ne obvezuje na ažuriranje materijala.

Žanin nije pregledao sve web-lokacije na Internetu povezane s web stranicom i nije odgovoran za sadržaj bilo koju drugu web stranicu koja sadržava podatke o Žanin stanovima ili vodi na stranicu Žanin stanovi.. Uključivanje veze na zaninstanovi.hr od bilo koje veze od strane trećih osoba  ne podrazumijeva odobrenje Žanin stranice. Korištenje takvih povezanih web stranica je na vlastiti rizik.


4. Izmjene

Žanin može izmijeniti ove uvjete pružanja usluge za svoje  zaninstanovi.hr bez prethodne najave i u bilo koje vrijeme. Korištenjem ove web stranice pristajete na trenutnu verziju ovih uvjeta korištenja.


5. Mjerodavno pravo

Ove odredbe i uvjeti uređeni su i tumačeni u skladu s hrvatskim zakonima i neopozivo se podvrgavaju isključivoj nadležnosti sudova u toj državi ili mjestu.


Kontakt

Žanin stanovi su nova stambena zgrada u mirnom dijelu Dugog Sela odličnog omjera cijene i kvalitete

Design by: Mplus Agency back to top